Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Sopron és Vidéke Ipartestület 1990. június 15- én mondta ki megalakulását, önkéntes tagsággal, és az 1892-ben alakult Sopron és Vidéke Általános Ipartestület, illetve az 1948-ban alakult soproni KIOSZ Alapszervezet egyenes jogutódjaként tartja számon magát.
Taglétszámunk 500 fő .
Tagjaink elsősorban a hagyományos kisipari és kézműves tevékenységet folytató egyéni vállalkozókés gazdasági társaságok. A tagság 12 szakosztályba tömörülve - ifjúsági tagozattal és társas vállalkozói tagozattal kiegészülve - több mint 50 szakmában végzi tevékenységét. Működési területe Sopron illetve környékén 25 község.

Az IPARTESTÜLET célja és feladatai:

Az Ipartestület alapelve a mesterség tisztelete és a szakmai munka becsülete, mely érdekében a tagjai kinyilvánítják azon szándékukat, hogy önkéntes alapon l létrejött szervezetük az egymás iránti kölcsönös megbecsülésen alapul.
Az Ipartestület az egyéni- és társas vállalkozások gazdasági és szakmai érdekeinek képviseletét és érdekvédelmét ellátó
társadalmi szervezet.
Az Ipartestület célja továbbá a szakma és a tagság jó hírnevének megőrzése, valamint a tagok szakmai tudásának fejlesztése.
A becsületes, tisztességes munkát végzők részére az Ipartestület "Garancia a Minőségért védjegyet" ad ki, amelynek kiadását, visszavonását külön szabályzatban rögzíti az Elnökég.

Az Ipartestület céljai megvalósulása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

•  A tagság egészét vagy egy - egy csoportját érintő jogi, gazdasági, pénzügyi és szakmai kérdésekben kialakult véleményeket foglalja össze, továbbítja az illetékes államhatalmi valamint helyi szervek felé , illetve képviseli azok előtt.

•  Kapcsolatot tart az egyéni és társas vállalkozók érdekeit támogató társadalmi szervezetekkel, érdekképviseleti-szervekkel, valamint együttműködik a hasonló szakmai elveket valló egyéb hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel.

•  Együttműködési megállapodást köthet államhatalmi és helyi szervekkel, társadalmi szervezetekkel, szövetségre léphet más szakmai ipartestülettel, illetve azok területi szövetségével.

•  Ellátja tagjainak, mint munkáltatónak az érdekképviseletét az általuk foglalkoztatott alkalmazottakat képviselő szervezetekkel szemben.

•  Vállalja a tagjai és azok ügyfelei között felmerülő vitás kérdések egyeztetéssel történő rendezését.

•  Felvilágosítást ad tagjainak a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos jogi, gazdasági, pénzügyi és egyéb szakmai szabályokról.

•  Segítséget nyújt a tagság szakmai továbbképzésének megszervezésében, elősegíti részvételüket a szakmunkástanulók gyakorlati képzésében.

•  Közreműködik abban, hogy tagjai megismerjék a hazai és Európai Uniós pályázati kiírásokat, szükség szerint segítséget nyújt a pályázatok elkészítésében.

•  A rászoruló tagjai támogatása, a közösségi események, rendezvények segítése érdekében Alapítványt működtet.

•  Szolgáltatásokat nyújt ingyenesen, valamint díjfizetés ellenében tagságán kívüli magán és jogi személyiség nélküli szervezeteknek.

Az Ipartestület szervezetei:

- Küldöttgyűlés

- Elnökség

- Felügyelő Bizottság

- Szakosztályok és Iparos körök

Az Ipartestület Elnöksége

 

Elnök: Károlyi Gyula kőfaragó mester

Alelnök: Csonka Zoltán  üvegműves

              Molnár Alajos müszaki ellenőr

Ügyvezető : Mizser Gyula

Tagok:

Berkesné Ötvös Márta kozmetikus mester

Giczi Zsolt építész üzemmérnök

Hirschler Vilmos üvegező mester

Horváth Árpádné ügyvezető

Dr. Horváth Sándor ügyvezető

Kóczán Imre karosszérialakatos mester

Pintér Géza szobafestő és mázoló mester

Pusker Nándor lakatos mester

Rozmán János asztalos mester

Schöll Gábor ötvös mester

Tóth Kálmán elnök vezérigazgató

Zách Zoltán órásmester

 


Felügyelő Bizottság:

Elnök: Egresits László vízvezeték szerelő mester

Tagok. Kóbor László mezőgazdasági gépésztechnikus

             Miklós Attilla esztergályos mester

          

Etikai Bizottság:

Elnök: Schneider István órásmester


Szociális Bizottság:


Örökös tagok:

Hirschler Rezső üvegműves mester

Hirschler Vilmos üvegező mester

Horváth Ernő festő mester

Horváth Péter kőműves mester

Lakatos István lakatos mester

Stocker Antalné fodrász mester


ISTEN ÁLDD A TISZTES IPART!
 
 
 
2018. május 29.


Elérhetőségek

Sopron és Vidéke Ipartestület

9400 Sopron,
Csengery u. 55.
Telefon: +3699524240
E-mail küldése
Sopron és Vidéke Ipartestület - Magyar